Kontakt

Mestský hokejový klub Dubnica nad Váhom o.z.

Adresa

Športovcov 1
018 41
Dubnica nad Váhom


IČO 37916386
DIČ: 2021779980

Účet: 
Tel.: +421 917 897 731
FB page: hokejdubnica

mhkdubnica@mhkdubnica.sk